Teška neurološka oboljenja- kvalitetan život uz pomoć neurologa


Iako su teška neurološka oboljenja tradicionalno pogađala starije generacije, stres, tempo života i nasledni faktori ih sve češće izazivaju i kod mlađih ljudi. Nije retkost da se neurologu za pomoć obrate pacijeti u tridesetim ili čak dvadesetim godinama, sa simptomima koji ukazuju na ozbiljnu nefunkcionalnost nervnog sistema. Ipak, uz adekvatnu terapiju i inovativne metode lečenja, neurologija je u mogućnosti da vrati kvalitet života pacijentima koji pate od posledica moždanog udara, kao i onima kod kojih je počela da se ispoljava Alchajmerova i Parkinsonova bolest. 

Alchajmerova i Parkinsonova bolest- kako omogućiti pacijentima normalnu svakodnevicu?

To je pitanje na koje neurologija svakodnevno daje nove odgovore. Istina je da se uz moderne medikamente i intenzivan rad sa pacijentima koji boluju od ovih bolesti može postići neverovatan rezultat. Alchajmerova i Parkinsonova bolest za sada nisu izlečive, ali se simptomi vrlo uspešno mogu držati pod kontrolom i napredak bolesti se može značajno usporiti. Iako se manifestuju na različiti način, obe bolesti su degenerativne i izazivaju odumiranje nervnih ćelija u različitim delovima mozga. Alchajmerova bolest se manifestuje karakterističnim padom intelektualnih veština, zaboravnošću, zbunjenošću i gubitkom socijalnih veština. Parkinsonova bolest, sa druge strane, ima jaču fizičku manifestaciju kroz tremor, usporenost pokreta i ukočenost ekstremiteta. Adekvatnom terapijom koja se sprovodi uz konsultaciju sa neurologom, pacijenti mogu imati normalan, dug i kvalitetan život sa blagim i kontrolisanim simptomima bolesti. Kako se neurologija razvija, tako se dolazi do novih saznanja koja mogu pomoći pacijentima sa najtežim oboljenjima. Uzrok pojave Alchajmerove i Parkinsonove bolesti je još uvek delimično nepoznat, ali su poslednja istraživanja potvrdila da ljudi koji u užoj porodici imaju članove koji su simptome ispoljili pre šezdesete godine života imaju veće šanse da i sami obole u tom životnom dobu. 

Moždani udar- sve mlađi pacijenti, ali i sve više mogućnosti za potpuni oporavak

Potpuno isto kao Alchajmerova i Parkinsonova bolest, ni moždani udar nije zdravstveni rizik sa kojim se sreću isključivo stariji pacijenti. Za pomoć neurologu sve se više obraćaju mladi ljudi u životnom dobu između 15 i 45 godina. Uzroci moždanih udara u mladosti najčešće su aneurizma i nelečena hipertenzija. Pacijenti u šezdesetim godinama moždani udar dobijaju kao posledicu poremećaja rada srca ili dubokih venskih tromboza koje nisu na vreme tretirane hirurški ili medikamentima. Faktori rizika za pojavu ovog teškog neurološkog stanja leže prvenstveno u načinu života potencijalnih pacijenata. Naime, gojaznost, ishrana bez neophodnih nutritijenata, pušenje i preterana upotreba alkohola negativno utiče na krvne sudove, čini da oni postaju zapušeni i povećava rizik od moždanog udara. Dijabetes takođe može uzrokovati krtost krvnih sudova i njihovo pucanje, pa pacijenti koji pate od ove bolesti moraju redovno posećivati neurologa. Najnovija neurološka istraživanja i u ovoj oblasti pokazuju određeni stepen uticaja naslednog faktora, sa oko 15% pacijenata u čijoj je užoj porodici neki član doživeo moždani udar sa težim posledicama. Simptomi moždanog udara su specifični, a obuhvataju jake glavobolje, nemogućnost govora, povraćanje i ukočenost jedne strane tela. Zbog toga pacijenti najčešće traže hitnu lekarsku pomoć, a rano delovanje neurologa može značiti brz i uspešan oporavak.