Ko je sudski tumač za engleski jezik i kakve poslove obavlja?


Svet je postao jedno globalno područje u kojem svako može negde otputovati ili stupiti u kontakt sa osobama, ma gde se one nalazile. U današnjem vremenu, veliki broj biznisa odvija se izvan granica jedne zemlje, što zahteva poznavanje stranih jezika, a za komunikaciju se najčešće koristi upravo engleski.

Sudski tumač za engleski jezik predstavlja vrhunskog poznavaoca pravila prevođenja, tumačenja propisa i dokumenata i pruža usluge klijenta u oblasti poslovanja ili života u kojem su mu ovakva angažovanja neophodna. Zahvaljujući stručnosti i profesionalizmu, nezamenjiva je podrška prilikom obavljanja bitnih poslova, kao što je sklapanje međunarodnih ugovora, molbi, žalbi, sastavljanje izveštaja, potvrda i slično. 

Sudski tumač za engleski jezik ne može biti svaki prevodilac, odnosno ne samo na osnovu poznavanja stranog jezika, čak i efikasnog pisanja, tečnog govora i odličnog sporazumevanja. Dodatno, u ovom domenu postoje određena pravila koja se tiču struke, iskustva i znanja u domenu jezika, ali i prava, kao i kriterijumi koje kandidati treba da ispune da bi postali sudski tumači. Takođe, bitno je napomenuti da oni poseduju ovlašćenja da potpisuju i stavljaju pečat, kao zvaničnu overu na svim potrebnim dokumentima koja su tumačili, prevodili i pripremali u svom angažovanju.

Sudski tumač se postaje uz određenu proceduru i pravila

Da bi neko postao sudski tumač za engleski jezik, važno je da sačeka da se objavi zvaničan konkurs, kao poziv za ovo zanimanje na državnom nivou. Uslovi konkursa nekada se menjaju, ali generalno obuhvataju obrazovanje – završen Filološki fakultet i smer Anglistika, što je najpogodnije za delatnost prevođenja. Pored toga, osobe drugih obrazovnih profila i usmerenja takođe se mogu prijaviti na konkurs, ali će biti izvršena dodatna testiranja i provere znanja. 

Zatim, podrazumeva se najmanje 5 godina iskustva na poslovima prevođenja, kao i položen test o poznavanju propisa pravne prirode, jer sudski tumač za engleski jezik često ima kontakta sa sferom prava. Uz sve što je navedeno, ukoliko položi ispite i dobije licencu, odnosno potvrdu za ovakvo zanimanje, sudski tumači raspolažu pečatom za zvanično overavanje dokumenata. U nekim situacijama je stvar izbora da li će se angažovati tumač, a u određenim je prosto neophodnost.

Sudski tumači obezbeđuju verodostojnost dokumenata

U današnjem vremenu, veliki broj poslova zahteva prevod dokumenata koji će biti zvaničan, odnosno potvrđen pečatom. Upravo sudski tumač za engleski jezik to obezbeđuje – zvaničan prevod i tumačenje dokumenata uz svoju overu, odnosno pečat i potpis, zahvaljujući kojima papirologija postaje potvrđena. Posebno kada se dokumenta predaju zvaničnim institucijama kao što je na primer sud, angažovanje sudskog tumača je neophodno za potvrđivanje verodostojnosti, odnosno identičnosti prevoda u odnosu na originalan primerak. 

Kako je prevođenje na engleski ili sa engleskog jezika prilično nezgodno, posebno ukoliko to svako želi samostalno i po osećaju da uradi, sigurnija opcija je da se ovakav posao poveri sudskom tumaču. Bilo da se radi o ugovoru, potvrdi, molbi ili žalbi, ali i brošuri, flajerima, izveštajima i promo materijalu, preporuka je da poslove prevođenja i tumačenja u vezi sa stranim jezikom obave vrhunski stručnjaci – sudski tumači.  

Prednosti koje pruža angažovanje sudskog tumača

U poslovnim prilikama, ali često i privatno, potrebno je izvršiti prevod na najbolji mogući način. Ukoliko je to jednostavan poduhvat i strani jezik se poznaje, pojedinac može završiti i bez plaćanja prevodioca ili sudskog tumača. Ipak, veći je broj situacija u kojima će sudski tumač imati bitnu ulogu, jer je osnovna prednost profesionalan i stručan prevod uz overu, odnosno zvanični pečat. Ukoliko pečat nije neophodan, on može izvršiti klasičan prevod bez overe, što je jeftinije za klijente. Prednost koju ima angažovanje tumača ogleda se i u poznavanju svih gramatičkih pravila engleskog ili nekog drugog jezika, lepog izražavanja, smišljanja rečenica koje su jasne, koncizne i ne nose dvosmislene poruke. 

Jednostavno, sudski tumač pruža nešto što nije moguće samostalno dobiti bez stručnih i profesionalnih znanja i iskustva u poslovima prevođenja, a to je kvalitet rada u svakom poduhvatu i angažovanju. Istovremeno, ljudi će uštedeti svoje vreme dok se neko drugi bavi poslovima tumačenja i prevođenja, za cenu koja neće zahtevati izdvajanje čitavog bogatstva. Još jedna pogodnost koju pruža sudski tumač jeste brzina i efikasnost rada, jer će posao biti završen u kratkom roku. Sama hitnost posla, obim i složenost prevoda, ključni su faktori koji definišu cenu.

Sudski tumač za engleski jezik angažuje se kao iskusni profesionalac u poslovima prevođenja i tumačenja raznovrsne dokumentacije, koja može, ali i ne mora biti pravne prirode. Podrazumeva se znanje jezika i svih gramatičkih pravila, efikasnost i brzina u kombinaciji sa kvalitetom rada, kao i poznavanje prava, propisa i zakona. Angažuje se prema potrebi prevoda i tumačenja zvaničnih dokumenata koja se podnose institucijama i moraju imati potvrdu – pečat sudskog tumača, ali i za druge poslove prevoda u kojima nije potrebna zvanična overa, već verodostojan i pouzdan dokument.