Navision program i njegove koristi u distribuciji i logistici


Tags:

Novo doba donosi i nove načine poslovnja, a kako se tehnologija iz godine u godinu menja, tako i firme treba da se njima prolagođavaju. Nekako samo od sebe se nameće pitanje da li to mora tako da bude ako se već koristi sistem kojim je određena kompanija zadovoljna. Odgovor na to pitanje je da ipak mora, naravno, pod uslovom da kompanija želi da unapredi svoje poslovanje, izdvoji se na tržištu od ostalih, odnosno da ide napred, raste i razvija se. To danas niti je teško niti je zahtevno, jer postoje sistemi koji će optimizovati sve strukture jedne firme, a to su upravo softverska rešenja koja su već sastavni deo mnogih firmi i kompanija – a to je Microsoft Dynamic NAV (Navision).

Upravljanje zalihama u distribuciji i logistici i ostalim aktivnostima kada se koristi Navision program

Da bi se jedna firma transformisala u digitalnom smislu, Navision program jeste jedno od najpopularnijih rešenja. Kako je danas sve u znaku raznoraznih aplikacija, tako i ovaj softverski program podrazumeva mnoštvo aplikacija koje su neophodne da se poslovanje optimizuje i automatizuje. Upravljati firmom nije lako – ni kada je ona mala, a kamoli kada je velika. Da bi se upravljački deo usavršio, potrebna je pomoć tehnologije, pomoću koje će se pratiti svaka aktivnost u firmi, koja god da je služba u pitanju. Naročito je važno za sektor prodaje, logistike i distribucije, marketinga, ljudskih resursa, proizvodnje i finansija. 

Kada su u pitanju distribucija i logistika Navision program ima veliku ulogu jer se putem njega ima bolja povezanost sa ostalim segmentima. Uzmimo za primer, recimo neku firmu koja se bavi proizvodnjom. Proizvodna delatnost podrazumeva i nabavku sirovina, i sam proizvodni proces i skladištenje, kao i distribuciju do potrošača na kraju. Za sve to je potrebna logistika – koja ne može biti uspešna ako nema dobre komunikacije i usklađenosti između pomenutih etapa.  

Koje su koristi kada kompanija primeni Navision program

Kompanije koje koriste Navision program osim toga što dobijaju bolje upravljanje sektorima, ali i celokupnim sistemom, takođe dobijaju i na efikasnosti. Efikasnost najpre dolazi od dobre komunikacije i saradnje među zaposlenima, koji, kada rade u okruženju i uslovima u kojima ne gube vreme na neke procese koji se ponavljaju, već su automatizovani, bolje se osećaju i imaju više elana za posao i sopstveni napredak, a samim tim i napredak firme. Osim što pomaže i u veoma važnom polju koje ima svaka firma, a to su finansije, njegova uloga u lancu snabdevanja i u komunikaciji i odnosima sa kupcima je nezamenljiva. Jer, na kraju krajeva, posao je uspešan ako je kupac zadovoljan i ako će firma preko njegovih pozitivnih utisaka o saradnji dobiti još kupaca ili korisnika usluga – eto poboljšanja i rasta firme. Osim svih tih prednosti, još jedna velika prednost je ovog softverskog rešenja je ta što za njegovu primenu nije potrebno veliko ulaganje u smislu opreme, a može mu se pristupiti sa svakog mesta i uređaja u svakom trenutku. To je danas posebno važno zbog načina rada pojedinih firmi, koje osim odlaska u kancelarije, praktikuju i rad od kuće.