Kako se prave creva za gorivo?


Creva za gorivo proizvode se koristeći PVC (polivinil-hlorid) granulat koji se stavlja u mašinu za proizvodnju creva. Granulat se podgrijava i rasteže kroz oblikovno kolo, koje oblikuje crevo u željenu veličinu i oblik. Crevo se potom hladi i oslobađa iz oblikovnog kola. Kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta, PVC crijevo za gorivo proizvode se prema strogoj normi i standardima, koji uključuju testove za otpornost na visoke temperature, pritisak i kemikalije.

Gde se koriste?

PVC cijevi za gorivo se koriste u različitim industrijama i aplikacijama, uključujući:

  1. Transport goriva: PVC cijevi se koriste za transport goriva, kao što su benzin, dizel i ulje, između skladišta i pumpi za gorivo.
  2. Plinovodi: PVC cijevi se koriste u plinovodima za transport plina, kao što su prirodni plin i propan.
  3. Toplinska energija: PVC cijevi se koriste u toplinskim postrojenjima za transport vruće vode i parne cijevi.
  4. Poljoprivreda: PVC cijevi se koriste u poljoprivredi za transport goriva i plina na farmama i imanjima.
  5. Industrijske aplikacije: PVC cijevi se koriste u različitim industrijama, kao što su kemijska, farmaceutska, metalurgijska i prehrambena industrija.
  6. Kućanstvo: PVC cijevi se koriste u kućanstvu za transport goriva i plina u kotlovima i kamini.
  7. Marine: PVC cijevi se koriste u maritimnim aplikacijama za transport goriva i plina na brodovima i platformama za naftu i plin.

Koliki je vek trajanja?

Vek trajanja PVC cijevi za gorivo varira i ovisi o različitim čimbenicima, kao što su kvaliteta materijala, proizvođač, upotreba i uslovi skladištenja. Međutim, prosječno, PVC cijevi za gorivo mogu trajati između 10 i 20 godina.

To je zbog toga što PVC ima dobru otpornost na koroziju i habanje, što ga čini pogodnim za korištenje u aplikacijama za transport goriva i plina. Međutim, kao i svaki drugi proizvod, PVC cijevi za gorivo treba redovno pregledavati i održavati kako bi se osiguralo da su u dobrom stanju i da rade kako treba.

Takođe, kvaliteta PVC-a i proizvodnog procesa također utiču na vek trajanja cijevi. Cijevi koje su proizvedene od kvalitetnijeg PVC-a i proizvedene pod strožim standardima imaju veći vek trajanja nego cijevi koje su proizvedene od lošijeg kvaliteta PVC-a.