Da li ispunjavate osnovne uslove za stambeni kredit?


Jedan od najboljih načina za finansiranje kupovine nekretnine je finansiranje uz pomoć stambenog kredita. Ipak, pošto je ovo dugoročan oblik kreditiranja nije uvek moguće dobiti odobrenje za podizanje ili se želje moraju promeniti da bi se mogle dobiti pare za delimično ili potpuno finansiranje ovakvog ulaganja.

Koji su uslovi važni prilikom kupovine stana ili kuće? Kako odabrati najpovoljniju ponudu? Koliko se uslovi razlikuju od banke do banke?

Sve detalje pronađite u nastavku teksta i proverite da li ispunjavate osnovne uslove pa da ubrzo postanete vlasnik jedne nekretnine.

Stambeni krediti se odobravaju samo licima koja su stalno zaposlena

Prvi uslov podizanja dugoročnog kredita kakvi jesu stambeni krediti je da lice bude stalno zaposleno duže od 6 meseci.

Ovaj uslov nije striktan pa tako neke banke traže minimum 3 meseca, a neke duže od 6 meseci. Ipak, to ne bi trebalo da bude presudan faktor za odluku.

Jasno je da ipak postoje situacije kada npr. pronađete idealnu nekretninu koju želite da kupite odmah, pa da se i ovaj segment uzima kao validan za donošenje konačne odluke o tome kod koje banke bi trebalo aplicirati za kredit, ali je najčešće najmanje važan.

Ono što je sigurno je to da lice mora imati stalno zaposlenje i redovna primanja jer banka želi da se osigura da će svaka ugovorna obaveza biti ispoštovana, a za to su veće šanse kod onih koji imaju redovnu platu.

Visina primanja i stambeni kredit

Za obračun primanja se koristi prosek zadnje tri plate i to je iznos na osnovu kog se proverava da li ste kreditno sposobni ili ne.

Po zakonu naše države, moguće je platu opteretiti do polovine čime se obezbeđuje da ne dođe do ugrožavanja egzistencije i normalnog života tokom perioda otplate.

Na realnom primeru kada su u pitanju stambeni krediti to znači da se u momentu podizanja kredita proverava vaša kreditna sposobnost i zbir svih kredita. 

Na primer, ako primate 60.000 hiljada dinara, teoretski rata po svim kreditima ukupno može da bude maksimalno 30.000. Ako nemate druga opterećenja onda rata za stambeni kredit može da bude i upravo tih 30.000, a ako imate druge obaveze onda sve zajedno moraju da budu maksimalno do tog iznosa.

Zbog toga je važno da se dobro razmisli pri odabiru svakog kredita, naročito ako imate u planu i da aplicirate za stambeni kredit.

Učešće za stambeni kredit

Stambeni krediti se odobravaju tek nakon što se plati učešće po kreditu što je najčešće 20% od vrednosti kredita.

To se radi da bi banka imala prednost i niži iznos kredita u odnosu na vrednost nekretnine pa će i eventualna kasnija naplata biti mnogo jednostavnija i lakša. 

Jednostavno, i kroz nekoliko decenija stan će imati višu vrednost od ostatka kredita pa banka ne ugrožava svoje poslovanje ni naplatu.

Rok otplate zavisi od godina lica koje uzima kredit

Što je duži rok otplate to je rata po kreditu niža. Taj period može biti maksimalno 30 godina pa ako ga uzimate u trenutku kada imate 30 god. možete odabrati maksimalan rok, ali što ste stariji i rok vas ograničava pa će rata biti viša, a kredit skuplji.

Stambeni krediti su očito najbolji kada se podignu između 21.godine i 30.godine jer se samo tada koriste svi benefiti i uslovi bez ikakvih restrikcija.

Svaka banka ima i dodatne uslove, ali ovo su osnovni koji se ne razlikuju puno od banke do banke. Osmišljeni su tako da najšira grupa ljudi može da ispuni, a da se preduprede neki od najčešćih rizika pa se sklapa posao na radost obe strane u ovom ugovornom odnosu.