Test za trudnoću – brzo rešenje nedoumica


Test za trudnoću predstavlja veliko olakšanje kada vam je potrebno da brzo i lako saznate da li ste u drugom stanju. U pitanju je sjajno rešenje za preliminarno otkrivanje trudnoće, pre obavezne posete lekaru. Ovakvi testovi vrlo su jednostavni za upotrebu, rade se u kućnim uslovima i odlikuje ih visok procenat pouzdanosti – naravno, ukoliko se rade striktno prema uputstvu i vodeći računa o trenutku u kom se test obavlja, kao i o roku trajanja samog testa.

Vrste testova za trudnoću

Osnovna podela testova za trudnoću jeste na one koji postojanje HCG -a (humani horionski gonadotropin) utvrđuju preko krvi ili preko urina. Takođe, testovi se razlikuju i prema osetljivosti – sposobnosti da detektuju trudnoću u što ranijoj fazi.

Kada su u pitanju testovi iz urina, postoji i dodatna podela na:

-test u vidu trake

-pločice ili kartice

-digitalni test

Test iz krvi

Test za trudnoću koji se radi iz krvi detektuje postojanje HCG-a, ali i njegovu količinu, dakle radi se kvalitativna kao i kvantitativna analiza, dok  se kod testa iz urina radi samo o utvrđivanju postojanja HCG-a, ali ne i njegove količine. Ovakvi testovi rade se iz malog uzorka krvi koji se analizira u laboratoriji po nalogu lekara. Dakle, ovde nikako nije reč o brzom testu, već je u pitanju test koji se obavlja kako za utvrđivanje, tako i za praćenje trudnoće pod nadzorom lekara.

Kada govorimo o brzim testovima za trudnoću koji se obavljaju u kućnoj varijanti, najbolji test za ranu trudnoću je onaj iz urina.

Kako funkcionišu kućni testovi i šta je HCG?

Test za trudnoću koji se koristi u kućnoj varijanti funkcioniše jednostavno i to tako što preko urina utvrđuje postojanje HCG-a. Humani horionski gonadotropin (HCG) je hormon koji proizvodi posteljica. Nakon implantacije oplođene jajne ćelije u sluzokožu materice HCG veoma brzo prodire u krv i urin, pa se tu i najjednostavnije utvrđuje njegovo prisustvo.

Ipak, važno je znati da brzi testovi za trudnoću detektuju HCG u urinu tek nakon proteka određenog  vremena, kada nivo ovog hormona drastično poraste. U proseku,to je vremenski period od oko nedelju dana. Sam test za trudnoću sadrži reagense koji u kontaktu sa urinom potencijalno utvrđuju postojanje HCG-a u urinu. Očitavanje rezultata funkcioniše pomoću crtica – jedna za negativan, a dve za pozitivan rezultat.

Kada su kućni testovi za trudnoću u pitanju od velikog je značaja da se ne rade prerano – potrebno je sačekati da HCG dostigne određeni nivo potreban za detektovanje. Preporučuje se da se ovakvi testovi obavljaju najranije prvog dana očekivanog ciklusa i sa prvim jutarnjim urinom (jer je tada nivo HCG-a najviši).

I za kraj, da li su ovakvi testovi pouzdani?

Kućni testovi za trudnoću vrlo su pouzdani, ali samo ukoliko se obavljaju onako kako je preporučeno. Momenat testiranja ovde je ključan. Ukoliko se sa obavljanjem testa strpite do već pomenutog prvog dana očekivanog ciklusa pouzdanost testa iznosi oko 90%, dok nedelju dana kasnije dostiže i visokih 97%. 

Obratite pažnju i na rok upotrebe naznačen na pakovanju – test sa isteklim rokom trajanja gotovo sigurno daće netačne rezultate. Potražite kvalitetne testove sa većom osetljivošću i strogo se pridržavajte uputstva za upotrebu.