Raste izgradnja na jugu Srbije


Posle skoro tri decenije stagnacije, jug Srbije se urbanistički obnavlja.  Izgradnja stanova je oživela i u Nišu, Leskovcu i Pirotu, a povezana je sa dolaskom stranih firmi u kojima rade hiljade radnika.  Sve veća je podražnja za placevima u centru grada, gde investitori grade zgrade manje spratnosti, a veće udobnosti. Broj zgrada u novogradnji sve više raste, pa se u ovim graddovima na jugu i ne zna tačan broj zgrada koje trenutno grade investitori. Niču gradilišta preko noći, ali investitori ne žele da zidaju višespratnice, kako ne bi zarobili kapital na nekoliko godina, nego rasprodaju jedan objekat, pa zidaju novi. Zato je ovo tržište stabilno i nema lomova. Ono što je prolaznicima interesantno je da sve češće vidjaju moderne gradjevinske mašine, telehendere, platforme,dizalice sa kojima se ranije nisu sretali. 

Mašine koje će unaprediti gradnju

Trenutno na jugu Srbije ima stotinak lokacija na kojima se gradi. Gradnja je u zamahu, grade se zgrade, hale, skladišta,ali i tržni centri, parkinzi, grade se putevi i poznati auto-put „Mira“ koji Srbiju treba da spoji sa Albanijom. U gradjevini sad ima posla za sve, a sve češće se na gradilištima vidjaju mašine koje menjaju radnu snagu. Današnji invenstitori moraju da budu spremni za svoj posao, a to podrazumeva brzu i kvalitetnu gradnju, koja se postiže ne samo uz dobre i vredne majstore, već i uz mašine poput platformi, telehendera, dizalica, miksera, viljuškari, liftovi, samohodne korpe. Gradilište ne sme da stoji, ni po vetru, ni po kiši, svaki dan je dragocen. Posebno je zahtevan rad na visini, zato invenstitori traže  rešenja da se radna snaga na visini zameni mašinama, ili da se radnici osiguraju kako bi rad na visini bio bezbedan. U tu svrhu na gradilištu se koriste makazaste platforme za rad na visini. 

Makazaste platforme za rad na visini

Kada se radi na visini, veoma je važno da se obezbedi stabilnost i sigurnost, kako radnika, tako i tereta. Najveći izazov je da se teret podigne na visinu od nekoliko spratova, makazasta platforma za rad na visini je mašina koja apsolutno odgovara za tu namenu. Ova platforma je naziv dobila po mehanizmu za podizanje tereta koji liči na makaze. Ima i onih koje imaju svoj pogon i iz tog razloga su nazvane samohodne. Platforme su veoma korisne zato što se koriste i za spoljašnje radove i za unutrašnje radove, ali i za radove na održavanju objekta. Vidite da je primena makazastih platformi veoma široka, koriste se gde god treba manipulisati teretom. Do skora one nisu bile dostupne na našem tržištu, ali sada postoje firme koje se ozbiljno bave proizvodnjom, ali i iznajmljivanjem makazastih platformi za rad na visini

Koliki teret može da podigne makazasta platforma  i do koje visine?

Ukoliko pogledate ponudu makazastih platformi, primetićete prvo da ima različitih modela, koji zavise od pogona koji pokreće platformu i konstrukcije koja mora da bude takva da podiže teret do različitih visina. U zavisnosti od modela, mogu da podižu teret od 200kg pa do skoro 700 kg i to na visini od 8m, a neke čak i na visinu do 18m. Manji investitori ne mora da kupuju platformu, postoji mogućnost iznajmljivanja, što je dobro za poslovanje, zato što možete da je imate na gradilištu samo onda kada Vam je potrebna.

Расте изградња на југу Србије

После скоро три деценије стагнације, југ Србије се урбанистички обнавља.  Изградња станова је оживела и у Нишу, Лесковцу и Пироту, а повезана је са доласком страних фирми у којима раде хиљаде радника.  Све већа је подражња за плацевима у центру града, где инвеститори граде зграде мање спратности, а веће удобности. Број зграда у новоградњи све више расте, па се у овим граддовима на југу и не зна тачан број зграда које тренутно граде инвеститори. Ничу градилишта преко ноћи, али инвеститори не желе да зидају вишеспратнице, како не би заробили капитал на неколико година, него распродају један објекат, па зидају нови. Зато је ово тржиште стабилно и нема ломова. Оно што је пролазницима интересантно је да све чешће видјају модерне градјевинске машине, телехендере, платформе,дизалице са којима се раније нису сретали. 

Машине које ће унапредити градњу

Тренутно на југу Србије има стотинак локација на којима се гради. Градња је у замаху, граде се зграде, хале, складишта,али и тржни центри, паркинзи, граде се путеви и познати ауто-пут „Мира“ који Србију треба да споји са Албанијом. У градјевини сад има посла за све, а све чешће се на градилиштима видјају машине које мењају радну снагу. Данашњи инвенститори морају да буду спремни за свој посао, а то подразумева брзу и квалитетну градњу, која се постиже не само уз добре и вредне мајсторе, већ и уз машине попут платформи, телехендера, дизалица, миксера, виљушкари, лифтови, самоходне корпе. Градилиште не сме да стоји, ни по ветру, ни по киши, сваки дан је драгоцен. Посебно је захтеван рад на висини, зато инвенститори траже  решења да се радна снага на висини замени машинама, или да се радници осигурају како би рад на висини био безбедан. У ту сврху на градилишту се користе маказасте платформе за рад на висини. 

Маказасте платформе за рад на висини

Када се ради на висини, веома је важно да се обезбеди стабилност и сигурност, како радника, тако и терета. Највећи изазов је да се терет подигне на висину од неколико спратова, маказаста платформа за рад на висини је машина која апсолутно одговара за ту намену. Ова платформа је назив добила по механизму за подизање терета који личи на маказе. Има и оних које имају свој погон и из тог разлога су назване самоходне. Платформе су веома корисне зато што се користе и за спољашње радове и за унутрашње радове, али и за радове на одржавању објекта. Видите да је примена маказастих платформи веома широка, користе се где год треба манипулисати теретом. До скора оне нису биле доступне на нашем тржишту, али сада постоје фирме које се озбиљно баве производњом, али и изнајмљивањем маказастих платформи за рад на висини. 

Колики терет може да подигне маказаста платформа  и до које висине?

Уколико погледате понуду маказастих платформи, приметићете прво да има различитих модела, који зависе од погона који покреће платформу и конструкције која мора да буде таква да подиже терет до различитих висина. У зависности од модела, могу да подижу терет од 200кг па до скоро 700 кг и то на висини од 8м, а неке чак и на висину до 18м. Мањи инвеститори не мора да купују платформу, постоји могућност изнајмљивања, што је добро за пословање, зато што можете да је имате на градилишту само онда када Вам је потребна.