Kada je pravo vreme da posetite neurologa?


Neurolog je doktor specijalista koji je nakon završenih osnovnih medicinskih nauka specijalizirao granu medicine koja se zove neurologija. Ova grana medicine se bavi nervnim sistemom i nervnim tkivima, njihovom anatomijom, funkcionisanjem kao i njihovim poremećajima, a neurolog je lekar koji leči bolesti i stanja centralnog i perifernog nervnog sistema. 

Za razliku od nekih drugih pregleda, pregled kod neurologa nije neprijatan i ne prouzrokuje kikakvu bol. Sastoji se od razgovora lekara i pacijenta, pregleda medicinske dokumentacije ukoliko je pacijent poseduje i nekoliko različitih testova – fizičkih i onih koji se odnose na proveru očuvanosti psihičkih funkcija i stanja svesti. Ovaj pregled traje do pola sata, zbog čega ga je potrebno vršiti kako preventivno, naročito ako imate višak kilograma, malo se krećete, hranite se nezdravo ili imate genetsku predispoziciju za razvoj neke neurološke bolesti, tako i ukoliko imate neki od sledećih simptoma: glavobolja, nesanica, vrtoglavica ili gubitak svesti. 

Ukoliko se na vreme javite neurologu možete značajno unaprediti vaše zdravlje i kvalitet svog života i sprečiti i usporiti neku od dve najčešće neurološke bolesti: alchajmera i šloga odnosno moždanog udara. 

Šta je moždani udar? 

Odgovor na pitanje šta je moždani udar, poznatiji kao šlog pokušaćemo da damo što  jednostavnije. Moždani udar predstavlja oboljenje koje je nastalo zbog prekida dotoka cirkulacije u pojedini deo možga, a kao posledica zapušenja ili pucanja nekog krvnog suda. Drugim rečima, šlog prouzrokuje prolazna ili trajna oštećenja moždanog tkiva. Oštećenja utiču na: motoriku odnosno kretanje, ravnotežu i koordinaciju pokreta, govor, kogniciju kao i na doživljaj čulnih senzacija. Težina posledica koju će šlog ostaviti i vreme oporavka pacijenta zavisi od toga koliko je oštećenje moždanog tkiva prouzrokovao šlog. Najbolji neurolog je lekar koji će se, u saradnji sa drugim specijalistama, kao što su neurohirurg i vaskularni hirurg, pobrinuti da pacijent koji je doživeo moždani udar ima što manje posledica i da stepen njegovog izlečenja bude što veći.

Alchajmer

Alchajmer je bolest koja sve češće pogađa osobe starije od 65 godina i može se reći da predstavlja najčešći oblik demencije. Bolest se javlja kao posledica odumiranja nervnih ćelija kore velikog mozga, što kod obolele osobe dovodi do slabljenja intelektualnih sposobnosti, kao i socijalnih veština. Među prvim simptomima koji se javljaju kod alchajmera jeste zaboravnost kao i laka konfuznost. Osoba najpre zaboravlja da uradi neke od svakodnevnih zadataka, imena bliskih ljudi, zaboravlja događaje iz bliske prošlosti. Zatim, može imati nedoumice u vezi sa raspolaganjem novcem ili sa upotrebom kućnih aparata. Zbog toga je veoma važno, ukoliko primetite neki od ovih simptoma da posetite neurologa kako biste obavili preventivni pregled. 

U daljim fazama bolesti obolela osoba ima promene raspoloženja, može biti uznemirena, javlja se potreba za hodanjem, zbog čega se dešava da se osoba koja boluje od Alchajmera izgubi negde i ne zna da pronadje svoj dom. 

Za sada, na žalost, ne postoji lek koji bi mogao da izleči alchajmera. Postoje određene vrste lekova koje mogu da uspore napredovanje ove bolesti i da povoljno deluju na ponašanje pacijenta. Zbog toga se danas, svakodnevno sprovode brojna istraživanja kako bi se otkrile nove mogućnosti lečenja a osobama koje boluju od ove bolesti omogućilo normalno svakodnevno funkcionisanje.